Under 2010-2011 genomfördes den sjätte i raden av levnadsnivåundersökningar (LNU). Ett riksrepresentativt urval av Sveriges vuxna befolkning (18-75 år) intervjuades om sina faktiska levnadsförhållanden inom en rad områden såsom uppväxtförhållanden, familj, hälsa, utbildning, ekonomi, fritid, boende, sociala relationer, sysselsättning och arbetsförhållanden. Antalet svarande uppgick till 4 415 eller 60,9 procent av urvalet (72,0 procent om en kortare version av formuläret som vissa besvarade inkluderas). Intervjuerna gjordes i de flesta fall via hembesök av intervjuare från Statistiska centralbyrån (SCB).

I anslutning till intervjuerna delades, liksom vid LNU 2000, ett särskilt formulär med frågor ut till LNU-deltagarens partner. Barn till LNU-deltagaren boende i hushållet (9-18 år) intervjuades också med hjälp av inspelade frågor och hörlurar (se Barn-LNU).

I boken Ojämlikhetens dimensioner (Evertsson & Magnusson [red]. 2014. Stockholm: Liber) presenteras resultat och analyser med data från LNU 2010.

Vill du använda dig av data från LNU 2010? Ansök här.

Nedan finner du kodbok för LNU 2010 samt Partner-LNU 2010 på engelska och svenska, samt huvudformuläret och den tekniska rapporten på svenska.

Kodböcker

NU2010_KODBOK (pdf) (3969 Kb) (kodbok på svenska)

LNU2010_CODEBOOK (pdf) (4146 Kb) (codebook in english)

Svarsformulär

LNU_quest_2010 (pdf) (1259 Kb)

Teknisk rapport

LNU_technical_report_2010 (pdf) (2052 Kb)