Dokumentation i form av kodbok, formulär, teknisk rapport och annat hittar du här.

Vill du använda dig av data från LNU 2010 i din forskning? Ansök här.

Är du intresserad av att titta på resultat från LNU 2010? Dessa presenteras bland annat i boken Ojämlikhetens dimensioner (Evertsson & Magnusson [red]. 2014. Stockholm: Liber) samt i ett stort antal forskningsartiklar som du hittar här.