I länkarna till höger finner du sammanställningar av publikationer, från 1993 och framåt, baserade på data från LNU, APU, Barn-LNU, Partner-LNU och/eller SWEOLD. Det bör noteras att sammanställningarna inte är fullständiga då externa användare av LNU inte alltid rapporterar eventuella publikationer.