”Född i Stockholm på femtiotalet” är ett samarbetsprojekt mellan Centre for Health Equity Studies (CHESS) vid Stockholms universitet/Karolinska institutet och Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet. Studien består av två delar: Projekt Metropolit som täcker perioden 1953 till 1983 och en uppföljning som täcker perioden 1980-2007. ”Född i Stockholm på femtiotalet” är ett avidentifierat forskningsmaterial för studier i ämnen som sociologi, psykologi och socialmedicin. För mer information se Stockholm Birth Cohort Study (SBC).