Forskare vid SOFI är administrativt knuten till en av institutets tre enheter. Avdelningarna driver många olika delprojekt och även samarbeten över avdelningsgränserna pågår både formellt och informellt.

Hur grupperna är konstruerade

Nationalekonomerna vid SOFI tillhör oftast den arbetsmarknadsekonomiska avdelningen (AME), medan sociologer delas upp i levnadsnivåprojektet (LNU) och den socialpolitiska enheten (SOCPOL). Mer om respektive avdelning och om projekt som forskare inom avdelningarna bedriver finner du i menyn till vänster (ovan i "Till undermenyn" om du använder mobilen).