– I grund och botten är Levnadnivåundersökningen ett demokratiskt projekt. Det är viktigt att människors egna röster får höras. Och att människor själva ses som experter i fråga om sina egna levnadsförhållanden, säger Carina Mood.

Hon är professor i sociologi vid Institutet för social forskning (SOFI) på Stockholms universitet och en av de forskare som just nu genomför den sjunde omgången av Levnadsnivåundersökningen.

I den här filmen berättar Carina Mood om undersökningen och om hur den kan användas för att uppnå FN:s hållbarhetsmål nummer 1: Ingen fattigdom.

 

 

Filmen är producerad av av Stockholms universitets Medieproduktion.

Se fler filmreportage med några forskare vid Stockholms universitet som arbetar med frågor kopplade till de globala målen:

Filmreportage - Agenda 2030 vid universitetet