Levnadsnivåundersökningen (LNU) är en återkommande surveyundersökning där ett riksrepresentativt urval av Sveriges vuxna befolkning intervjuas om sina faktiska levnadsförhållanden inom en rad områden, t.ex. familj, hälsa, utbildning, ekonomi, fritid, boende, politiskt deltagande och sysselsättning/arbetsförhållanden.

LNU-projekten drivs av Institutet för social forskning (SOFI) på Stockholms universitet. På SOFI arbetar en rad forskare både från Sverige och andra länder. Främst kommer de från forskningsämnet sociologi, men även nationalekonomer, statsvetare och andra närliggande forskningsområden finns representerade bland forskarna.

De data som tas fram i de stora LNU-undersökningarna används av forskare både på Insitutet för social forskning, på andra insitutioner på Stockholms universitet, och även på andra universitet och högskolor. (OBS: All information är anonymiserad, det går aldrig att koppla ett svar i enkäten till en enskild person – läs mer om personuppgifter här.)

LNU-enheten på SOFI består av en rad professorer, docenter och forskare som doktorerat, det vill säga har skrivit en godkänd avhandling inom sitt ämne. Det finns också doktorander knutna till LNU, som genomgår sin forskarutbildning vid Stockholms universitet.

Mer information om LNU och forskningen vid Institutet för social forskning (SOFI) hittar du på vår hemsida: www.sofi.su.se/lnu
 

Vad är Stockholms universitet?

Institutet för social forskning (SOFI) är en av många olika forskningsinstitutioner som finns på Stockholms universitet. Forskningen på universitetet bedrivs både inom samhällsvetenskap, humaniora och naturvetenskapliga ämnen. Exempel på andra ämnen som det forskas inom är ekonomi, juridik, psykologi, språk, kemi och biologi. På Stockholms universitet bedrivs också utbildning för studenter på grundläggande och avancera nivå inom en rad olika ämnen. Det går att utbilda sig till jurist, lärare eller psykolog bland mycket annat.

Läs mer om Stockholms universitet på www.su.se.