En mekaniker arbetar i en verkstad

 

Frågorna

Frågorna tar vanligen 60 till 90 minuter att besvara och handlar bl.a. om familj, hälsa, utbildning, arbete och fritid. Du som har deltagit i tidigare LNU, antingen som vuxen eller barn, undrar kanske varför vi vill intervjua dig igen. Bara genom att följa samma personer över tid kan vi studera hur människors villkor förändras genom livet. Vi kan då också studera hur förhållanden under en viss livsfas sammanhänger med villkoren senare i livet.


Intervju med andra i hushållet

En mer heltäckande bild av befolkningens levnadsvillkor kan vi få genom att intervjua flera personer i de hushåll där det bor fler än en individ. Om du bor tillsammans med en partner kommer vi därför att be henne/honom att besvara ett antal frågor ställda i en kort enkät som vanligen tar cirka 20 minuter att fylla i.

 

Barn som deltar

Om du bor tillsammans med barn som fyller 10-18 år under intervjuåret ber vi om samtycke till att få ställa ett antal frågor till dem. Under förutsättning att barnet vill delta kommer vi att genomföra en intervju som tar ungefär en halvtimme. Frågorna till barnen handlar bl.a. om fritiden, skolan, umgänge och hälsa.

 

Att delta är helt frivilligt

Att delta i undersökningen är helt frivilligt. Om du väljer att delta bidrar du med just din pusselbit till bilden av levnadsvillkoren i Sverige. Alla svar är lika viktiga – oavsett om du är ensamstående eller sammanboende, har barn eller inte, om du har arbete eller inte, om du är studerande eller pensionär, om du är född i Sverige eller i något annat land, om du är sjukskriven eller inte, om du har lång eller kortare utbildning. Ju fler som deltar, desto tydligare blir den bild som framträder, men det är givetvis du själv som avgör om du vill medverka. Du kan också ändra på dina svar medan frågorna ställs, låta bli att svara på någon fråga, eller avbryta ditt deltagande om du skulle vilja det.

 

Anmälan

Du behöver inte anmäla att du vill delta. Du som blivit utvald till LNU 2020 kommer att bli kontaktad av undersökningsföretaget Ipsos. Du hittar mer information om Ipsos på deras hemsida för LNU 2020.