Artiklar från tidigare LNU

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Levnadsnivåundersökningen 2020 (LNU)
  4. Resultat
  5. Artiklar från tidigare LNU

Nyheter från tidigare LNU

De tidigare LNU-undersökningarna har använts i många böcker och vetenskapliga rapporter. En stor del av vad vi vet om samhällets förändring under de senaste decennierna bygger på LNU och några andra liknande undersökningar. Här ser du några exempel på resultat som kommit fram inom olika områden.

Byt jobb ofta och lär dig mer på jobbet

Personer som oftare byter jobb lär sig mer på jobbet, det visar en ny avhandling i sociologi från Stockholms universitet. Att inte stanna kvar länge på ett och samma jobb kan därmed vara positivt för vissa personer, menar forskaren Johan Westerman.

En kvinna i mörk kavaj sitter med ryggen mot kameran vid ett bord, flera andra tittar på henne.

Lön efter kön – värst i yrken med hög prestige

Lönegapet mellan kvinnor och män är störst i yrken med hög prestige, visar en studie i sociologi. Till skillnad mot andra kategorier yrken så har skillnaden i lön inte minskat i den gruppen.

Kontakt

Institutet för social forskning (SOFI) Stockholms universitet
106 91 Stockholm
Tel. 08-16 20 00
www.sofi.su.se

Blå platta med texten SIfo