Drygt 11 000 svenskar har deltagit i en eller flera av de 6 omgångar LNU som varit åren 1968-2010. Dessa deltagare representerar bland annat ett helt sekel av uppväxtförhållanden i Sverige (födda 1892-1991). Deltagarna utgör ett riksrepresentativt urval, och av resultaten kan vi bland annat utläsa följande:

 

 
 
 
 
 

 

 

Barn-LNU

I de två senaste omgångarna av LNU (år 2000 och 2010) har även barn i hushållen intervjuats. Deltagarna utgör ett riksrepresentativt urval, och av Barn-LNU kan vi utläsa bland annat följande: