Föreståndare

Jäntti, Markus, professor i nationalekonomi

Ställföreträdande föreståndare

Charlotta Magnusson, docent i sociologi

Studierektor AKPA

Anne Boschini, professor i nationalekonomi

 

Administration

Mårtensson, Maria, administrativ chef

Muñoz, Irma, ekonom

Engström, Frida, biträdande studierektor och studievägledare

Hagelin, Katarina, ekonomi- och personalhandläggare

Sose, Elma, utbildningsadministratör

Nabavi, Tara, administratör

Lundborg, Julio, IT-ansvarig

Rossetti, Daniel, kommunikatör