Föreståndare

Jäntti, Markus, professor i nationalekonomi

Ställföreträdande föreståndare

Emma von Essen, docent i nationalekonomi

Administration

Mårtensson, Maria, administrativ chef

Muñoz, Irma, ekonom

Engström, Frida, biträdande studierektor och studievägledare

Hagelin, Katarina, ekonomi- och personalhandläggare

Hager, Frida, vikarierande biträdande studierektor

Sose, Elma, utbildningsadministratör

Nabavi, Tara, administratör

Lundborg, Julio, IT-ansvarig

Rossetti, Daniel, kommunikatör