Åsa Rosén doktorerade i nationalekonomi vid London School of Economics 1991 och kom till Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet 1999, först som forskarassistent, sedan som lektor vid institutets enhet för grundutbildning. År 2009 blev hon professor i nationalekonomi.

Hon arbetade med ekonomiska modeller som, i motsats till den nationalekonomiska traditionen, beaktade kostnader för aktörerna att finna varandra och sluta lämpliga kontrakt. Hennes artiklar publicerades i disciplinens mest prestigefyllda tidskrifter. Åsa Roséns modeller var matematiska och svårtillgängliga för en bredare krets ekonomer, men de frågor hon studerade är konkreta och politiskt relevanta. Hennes mest citerade uppsatser handlar om vilka kontrakt som ger bästa incitament till utbildning på arbetsplatsen respektive hur ökad konkurrens kan reducera diskriminering på arbetsmarknaden. Hon var också särskilt intresserad av frågor kring skillnader mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden.

Vid SOFI arbetade Åsa Rosén, vid sidan av sin egen forskning, som lärare inom grundutbildningen, fungerade som mentor för yngre forskare och var en aktiv seminariedeltagare som bidrog med många förslag på förbättringar av empiriska studier.

Fler minnesord finns på Dagens Nyheter och Ekonomistas