Den årliga verksamhetsberättelsen ger en översikt och sammanfattning av arbetet vid Institutet för social forskning (SOFI). Den är avsedd som underlag för diskussioner inom institutet och institutets styrelse samt för andra intresserade. Nedan finner du den senaste verksamhetsberättelsen för 2019, samt några äldre verksamhetsberättelser.

 

Senaste verksamhetsberättelsen

Verksamhetsberättelse SOFI 2019 (790 Kb)

 

Äldre verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2018 (865 Kb)

Verksamhetsberättelse SOFI 2017

Verksamhetsberättelse SOFI 2016

Verksamhetsberättelse SOFI 2015