Den årliga verksamhetsberättelsen ger en översikt och sammanfattning av arbetet vid Institutet för social forskning (SOFI). Den är avsedd som underlag för diskussioner inom institutet och institutets styrelse samt för andra intresserade. Nedan finner du verksamhetsberättelsen för 2018.