Det finns två öppna seminarieserier vid SOFI: Arbetsmarknadsekonomi, och Stratifiering, välfärd och socialpolitik. Om du är intresserad av att få inbjudan per epost, kontakta seminarieansvarige för respektive seminarium. Aktuella seminarier för terminen och seminarieansvarigas kontaktinformation finner du under länkarna i spalten till vänster.

SOFI offers two open seminars: Labour Economics, and Social Stratification, Welfare, and Social Policy.

If you are interested in receiving notification via email, please contact the seminar leader. The current semester's seminars can be found in the links to the left.

(Note: Labour Economics = Arbetsmarknadsekonomi.
Social Stratification, Welfare, and Social Policy = Stratifiering, välfärd och socialpolitik)