Det finns två öppna seminarieserier vid SOFI: Arbetsmarknadsekonomi (AME), och Stratifiering, välfärd och socialpolitik (SVS). Om du är intresserad av att få inbjudan per epost, kontakta seminarieansvarige för respektive seminarium.

Aktuella seminarier för terminen och seminarieansvarigas kontaktinformation finner du på respektive seminarieseies sida: Seminarier AME och Seminarier SVS, samt under länkarna i spalten till vänster (ovan i "Till undermenyn" om du använder mobilen)

Information in English – click here