SOFIs fakturaadress är:

Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

Referens: 328

Utländska fakturaadressen:
SOFI
Stockholm University
SE-106 91 Stockholm, Sweden
Beställarreferens:
Vid fakturering från andra statliga myndigheter är vår beställarreferens: 328