SOFIs fakturaadress är:

Stockholms universitet
C8201
190 87 Rosersberg
Ref: 328/Institutet för social forskning