Hitta till oss

Hitta till oss

SOFI ligger på Frescati i Södra huset, en serie blå byggnader betecknade hus A-F. SOFI finns i hus F, plan 8-9. Om du har problem att hitta ingången till hus F kan du gå in var som helst i Södra huset och gå längs korridoren tills du kommer till hus F eftersom hus A-F är sammanbyggda. På informationstavlor och skyltar kan du se i vilket hus du befinner dig.

Taxi från Arlanda
Be chauffören att köra till Stockholms universitet på Frescati (dvs. inte inne i stan utan en bit utanför). Adressen är:
Universitetsvägen 10, hus F
Taxin ska köra förbi den stora parkeringsplatsen och upp bakom Södra huset. Stig av vid ingång F. Ingången ligger i marknivå men finns på plan 2. Du kan antingen ta trapporna direkt till höger när du kommer in eller hissarna som ligger bortanför korridoren.

Tunnelbana
Ta tåget mot Mörby centrum, röd linje, och stig av på stationen ”Universitetet” (resan tar ca 10 min). Det finns bara en uppgång. Ta rulltrappan upp och gå ut genom spärrarna. Gå uppför trappan utanför tunnelbanestationen och fortsätt rakt fram längs den gångväg som svänger svagt åt höger (men sväng inte direkt till höger efter trappan). Fortsätt tills du ser Södra huset som består av ett antal blå, sammanbyggda hus. SOFI ligger i hus F, vilka du lättast når genom att gå in i hus A, gå till vänster längs korridoren genom de sammanbyggda husen tills du kommer till hus F.

Bil
Från Roslagstull kör du Roslagsvägen norrut. Efter ca 2 kilometer ser du en bensinstation (Statoil) på höger sida. Sväng höger in på Fiskartorpsvägen enligt skyltning mot ”Universitetet”. Parkeringsplats finns rakt fram mitt emot de blå byggnaderna, dvs. Södra huset.

Hitta till vår forskning

DiVA at Stockholm University
(Digitala vetenskapliga arkivet)

S-WoPEc
(Scandinavian Working Papers in Economics)

Forskningsnyheter från SOFI
Läs våra senaste forskningsnyheter

Kontakt

Telefon: 08-16 20 00

Epost:
Kontakta respektive person direkt (förnamn.efternamn@sofi.su.se).

Databaser vid SOFI

LNU puff
SBC puff
SCIP data set
SPIN data set
GENPARENT

Fler genvägar