Inom ramen för Vetenskapsrådets årliga utlysning 2017 beviljades fyra SOFI-baserade projekt finansiering om sammanlagt 13,5 Mkr. Läs mer på VRs hemsida.