Inom ramen för Fortes årliga utlysning 2017 beviljades sju SOFI-baserade projekt finansiering om sammanlagt 23,5 Mkr. Läs mer på Fortes hemsida.