Aino-Maija Aalto tog sin doktorsexamen i nationalekonomi på Uppsala universitet 2018. Hennes avhandling undersökte effekten av att ha en lärare av samma kön för valet av utbildning, tillgång till barnomsorg och hälsoeffekter för barn, samt incitament för mödrar att återvända till arbetet mellan födslar. Aino-Maijas forskning vid SOFI kommer främst att fokusera på könssegregation inom utbildning och effekten av att ha sociala föräldrar för barns livschanser.

Välkommen, Aino-Maija!

Researcher Aino-Maija Aalto outside of Stockholm University
Aino-Maija Aalto, forskare vod SOFI. Foto: Daniel Rossetti/SU