Kommissionens ordförande är Per Molander och bland övriga ledamöter återfinns ytterligare två personer med SOFI-bakgrund, nämligen Olle Lundberg CHESS och Helena Holmlund IFAU. Närmare information om kommissionen återfinns
här:
Statens Offentliga Utredningar (SOU)