Anders Björklund har utsetts till ny ledamot i Finanspolitiska rådet vid Finansdepartementet för perioden 1 juli 2012 och tre år framåt. Övriga ledamöter i rådet är Lars Jonung (ordförande), John Hassler, Steinar Holdon, Eva Lindström och Irma Rosenberg.