Docent Anders Stenberg, som varit verksam som forskare vid SOFI sedan 2003, tillträder den 1 juli en tjänst som universitetslektor vid SOFIs undervisningsenhet AKPA. För mer information om honom se hans personliga hemsida: http://www2.sofi.su.se/~ast