Ann-Charlotte Ståhlberg har av norska regeringen utsetts till att medverka som expert i en norsk offentlig utredning om efterlevandeskyddet i det norska socialförsäkringssystemet.