Docent Anne Boschini disputerade 2002 vid nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet och är för närvarande universitetslektor i nationalekonomi vid Linköpings universitet. Anne Boschinis forskning handlar främst om ekonomiska skillnader mellan kvinnor och män. Hon drivs i sin forskning av att förstå hur ekonomiska genusskillnader skapas och återskapas i tider av teknologisk och social förändring. Speciellt intresserad är hon av att se hur genusspecifika ekonomiska val och utfall är avhängiga sociala normer. Mer information om hennes forskning finns på den nuvarande hemsidan: http://www.iei.liu.se/nek/medarbetare/boschini-anne?l=sv