Assar Lindbeck-medaljen delas ut vartannat år till forskare under 45 års ålder, verksamma i Sverige, som har gjort en betydande insats för ekonomiskt tänkande och ekonomisk kunskap. Genom Stiftelsen Assar Lindbeck-medaljen delar Nationalekonomiska Föreningen ut priset för att hedra Assar Lindbeck, tidigare verksam som professor vid Institutet för internationell ekonomin (IIES) vid Stockholms universitet, och hans mångsidiga och banbrytande ekonomiska forskningsinsatser.

Årets pristagare Erik Lindqvist har varit verksam vid Institutet för social forskning (SOFI) sedan 2018. Han disputerade i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm år 2007 och anställdes som professor vid Stockholms universitet år 2018. Erik är också verksam vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN).

– Assar Lindbeck har alltid varit en förebild för mig, så att få en medalj uppkallad efter honom känns stort, säger Erik Lindqvist.

– Priset inspirerar oss att fortsätta det forskningsprojekt om lotterivinnare som jag och Robert drivit med David Cesarini vid NYU, och som är främsta skälet till att vi fick medaljen.

Professor Erik Lindqvist står i en korridor på Stockholm universitet
Erik Lindqvist, professor i nationalekonomi vid SOFI.
Foto: Daniel Rossetti/SU

Här kan du läsa om Erik Lindqvist och Robert Östlings studie om lotterivinnare.

I motiveringen till priset nämns bland annat att Erik Lindqvist och Robert Östling tillsammans med David Cesarini i ett antal uppmärksammade studier undersökt effekterna av förmögenhet på främst arbetskraftsutbud, hälsa och upplevd lycka.

Läs pressmeddelandet och hela prismotiveringen till Assar Lindbeck-medaljen 2021 här