En delegation från statistikbyrån i Burkina Faso bestående av generaldirektören och hans stab samt avdelningsdirektören för ekonomisk statistiks, IT och kommunikations avdelning, hudhållens och välfärdsstatistik och enhetschef för regional samordning besökte SOFI under torsdagen 16 maj, genom ett samarbete med SCB. Studiebesöket fokuserade på tre delar:

1) SOFI:s organisation och dess olika forskningsavdelningar. Föredragande: Ola Sjöberg

2) Levnadnivåundersökningar och dess statistiska egenskaper. Föredragande: Michael Gähler

3) Registerforskning och projektet SUNSTRAT. Föredragande: Erik Bihagen