Jenny Säve-Söderbergh: Kan vi minska könslönegapet genom interventioner i löneförhandlingar? Identifikation av kausala orsakssamband och interventioner (6 120 000 kr)