Michael Gähler: Kön, föräldraskap och diskriminering på arbetsmarknaden - en multi-metodansats (4 130 000 kr)
Kenneth Nelson: Förändrad socialpolitik och ojämlikhet - Sverige i internationell belysning (4 050 000 kr)
Karin Halldén: Rengöring, Underhåll och Tvätt - Betydelsen av RUT-avdrag för arbetsmarknadsutfall, fertilitet och skilsmässa (2 427 000 kr)
Lena Lindahl Juniorforskarbidrag: Övergången från skola till arbetsmarknad för yrkeselever (3 109 000 kr)