Jenny Torssander: Din utbildning, min hälsa? Betydelsen av familjemedlemmars socioekonomiska resurser för individers hälsa, vård och överlevnad (2 730 000 kr)

Matthew Lindquist: Sociala nätverk och brottslighet i Sverige (2 530 000 kr)