Hans Grönqvist Juniorforskarbidrag: Hur påverkar ett kriminellt förflutet möjligheterna på arbetsmarknaden och i skolan? (4 380 000 kr)
Anders Böhlmark Juniorforskarbidrag: Utjämning av barns livschanser? En utvärdering av den svenska utbildnings- och familjepolitikens effekter på social rörlighet (3 835 000kr)
Susan Niknami Postdoc-bidrag: Ojämlikhet och brott – nya data och perspektiv (1 600 000 kr)
Thor Norström: Finanskrisens inverkan på folkhälsan (2 430 000 kr)
Sten-Åke Stenberg: Sociala processer på den svenska bostadsmarknaden – marginalisering och återetablering (4 530 000 kr)
Charlotta Magnusson: Arbetsmarknadens förlorare och vinnare – Longitudinella studier av hur uppväxtförhållanden och överföringar mellan generationer är relaterade till unga vuxnas villkor och val på arbetsmarknaden (3 310 000 kr)