Jenny Säve-Söderbergh: Kan vi minska könslönegapet genom interventioner i löneförhandlingar? Identifikation av kausala orsakssamband och interventioner (2 536 000 kr)

Michael Tåhlin: Kunskapssamhällets mörka sida? Nedgången i ungdomars och utlandsföddas sysselsättning (3 432 000 kr)