Markus Jäntti: Barns välfärd över livscykeln - barnfattigdom, barnomsorg och familjebakgrundens betydelse (2 650 000 kr)