Ingrid Esser: Matchning av arbetspreferenser för hållbara arbetsliv: den svenska välfärdsstaten i komparativt perspektiv (3,627,000 kr)

Charlotta Magnusson: Är kvinnors könsatypiska yrkesval ett ´vinnande´ val? Longitudinella studier av könsskillnader i arbetsvillkor, jobbegenskaper och löner i mansdominerade, kvinnodominerade och könsintegrerade yrken (3,279,000 kr)

Sten-Åke Stenberg: Marginalisering, återetablering och utslagning: sociala processer på den svenska bostadsmarknaden (4,164,000 kr)