Programbidrag inom strategiska forskningsområden 2016

Carina Mood: "Sammanhängande ojämlikheter: Flerdimensionella perspektiv på ojämlikhet i dagens Sverige", (11 000 000 kr).