Södra husen vid Stockholms universitet, Frescati utanför Stockholm
Sttockholms universitet

 

Datum: 23-24 september 2021
Plats: Stockholms universitet och online
Huvudtalare: Christopher Carpenter från Vanderbilt University och Anna Malmquist från Linköpings universitet
 

Deadlines

Inlämning senast: 31 maj 2021.
Anmälning senast: 1 augusti 2021.


Läs mer om workshopen här.
 

Skicka in ditt abstract eller artikel till Nada Faraj (nada.faraj@sofi.su.se) senast 31 maj.

 

Vi ser fram emot att träffas i Stockholm och online!

Den lokala organisationskommittén
Ylva Moberg och Emma von Essen
Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet.