Vid akademiens ordinarie sammankomst den 12 februari valdes Carina Mood, professor i sociologi och forskare vid Institutet för social forskning sedan 2007, in i Kungliga Vetenskapsakademien i klassen för samhällsvetenskaper. Professorerna i nationalekonomi Eva Mörk, Uppsala universitet samt John Hassler vid Stockholms universitet, valdes också in som ledamöter i Akademiens klass för samhällsvetenskaper. Sun-Yung Alice Chang, Princeton University och Andrei Okounkov, Columbia University, valdes in som ledamöter i klassen för matematik.


Kungl. Vetenskapsakademien stiftades år 1739 och är en oberoende, privat organisation vars övergripande mål är "att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället".

Läs hela uttalandet från Vetenskapsakademien här.

Stort grattis, Carina!

Carina Mood, professor vid Isntitutet för social forskning (SOFI). Foto: Sara Moritz