Riksdagen har utsett Carina Mood till styrelseledamot i Riksbankens Jubileumsfond samt till ordförande i beredningsgrupp 2 (pedagogik, psykologi och sociologi).