Carina Moods artikel om logistisk regression i ESR 2010 är den tredje mest citerade av alla sociologiartiklar under 2010-2014. Stort grattis till Carina!