Cecilia von Otter disputerar i sociologi den 28 maj 2014 klockan 13. Avhandlingen har titeln: "Educational and occupational careers in a Swedish cohort". Opponent är Sonja Drobnic, University of Bremen och betygsnämnden består av: Anders Nilsson, Stockholms universitet, Maria Stanfors, Lunds universitet och Michael Tåhlin, Stockholms universitet.
Tid: 2014-05-28, kl. 13.00.
Plats: Hörsal 4, Hus B, Södra huset, Frescati.