Charlotta Magnusson, anställd som forskare vid SOFI, har utnämnts till docent i sociologi. Se hennes hemsida.