Dan-Olof Rooth har utnämnts till professor i nationalekonomi, särskilt arbetsmarknadsekonomi, vid SOFI. Han kommer att tillträda sin tjänst den 1 januari 2016.
Rooth disputerade i nationalekonomi vid Lunds universitet år 1999. Han är sedan 2009 professor vid Linnéuniversitet med placering i Kalmar. Rooth har en mycket omfattande vetenskaplig produktion inom arbetsmarknadsekonomi i vid mening. Han har flera välciterade publiceringar vad gäller analysen av diskriminering på arbetsmarknaden och  med ett speciellt fokus på könsdiskriminering och etnisk diskriminering under anställningsbeslutet. Ett av hans senaste bidrag publicerades 2014 i American Economic Review, och studerar hur arbetsgivare reagerar på jobbsökandes arbetslöshetshistoria vid anställning. Dan-Olofs forskning behandlar även hälsans betydelse för utfallet på arbetsmarknaden. Under senare tid har han också studerat forskningsfrågor inom politisk ekonomi.

Närmare information om Rooths vetenskapliga verksamhet återfinns på hans nuvarande hemsida: http://lnu.se/personal/dan-olof.rooth.