Erik Lindqvist disputerade i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm år 2007 där han också efter en period vid IFN varit anställd sedan år 2010. Lindqvists avhandling handlade om privatisering, identitet och omfördelning samt politisk polarisering och ekonomisk prestanda. Därefter har hans forskning med fokus på arbetsmarknader handlat om hur dels personliga egenskaper och dels inkomst och förmögenhet påverkar olika ekonomiska utfall. Han har även studerat frågor inom politisk ekonomi, exempelvis hur personers identitet påverkar deras preferenser för omfördelning.

Mer information om Eriks publikationer återfinns på hans hemsida:
https://sites.google.com/site/eriklindqvistsse/

 

Johanna Rickne disputerade i nationalekonomi vid Uppsala universitet år 2011. Hon har varit vid SOFI som postdoktoral forskare sedan januari 2017. I december 2017 valdes hon till Wallenberg Academy Fellow med projektet "Kön, karriärer och politisk representation". Johannas avhandling handlade om Kina, och särskilt om Kinas arbetsmarknad och socialförsäkringar. Därefter har hon allt mer övergått till att använda svenska data för att studera frågor som rör jämställdhet på arbetsmarknaden för politiker. Det har exempelvis handlat om könskvotering, glastak och selektion av politiker; en forskning som ligger i gränslandet mellan arbetsmarknadsekonomi och statsvetenskap.

Mer information om Johannas publikationer återfinns på hennes hemsida:
https://sites.google.com/site/ricknejohanna/home