Fakultetsnämnden har nu gått igenom sina forskningsområden och utsett de som betecknas som ledande. Vi två tidigare tillfällen har sådana ledande områden också utsetts. SOFI har tillsammans med CHESS nominerat området ”Ekonomisk, social och hälsomässig ojämlikhet” som kandidater till ledande områden. För tredje gången i rad utsågs också området som ledande. Detta är ett av tre områden som betraktats som ledande vid alla tre tillfällen. Sammanlagt utsågs dock hela 21 områden som ledande denna gång. Mer om processen bakom beslutet om ledande områden och mer om övriga områden återfinns här: http://www.samfak.su.se/forskning/ledande-forskning