Marie-Pascale Grimon, assistant professor at SOFI.
Marie-Pascale Grimon.
Foto: Daniel Rossetti/SU

Marie-Pascale Grimon tog nyligen examen från Harvard University med en doktorsavhandling i offentlig politik. Hennes forskning fokuserar på barnsäkerhetssystem som syftar till att förhindra övergrepp mot barn och försummelse. Hennes ”job market paper” var det första som studerade hur skyddsåtgärder för barn påverkar föräldrarna. För detta arbete tilldelades hon ett särskilt omnämnande vid Econ JM Best Paper Award för European Economic Association 2020. I sin forskning utvärderar hon också hur skyddsåtgärder för barn påverkar barns dödsfall. Mer allmänt syftar hennes arbete till att vägleda och stödja bättre offentliga tjänster till de behövande familjer som skyddet av barn ska hjälpa. I ett pågående projekt utvärderar hon exempelvis användningen av maskininlärningsverktyg för att förbättra beslutsfattandet kring barnskydd. Mer information om Marie-Pascales forskning finns på Läs mer om Marie-Pascale Grimon.

 

Louis-Pierre Lepage, assistant professor at SOFI
Louis-Pierre Lepage.
Foto: Daniel Rossetti/SU

Louis-Pierre Lepage fick sin doktorsexamen i ekonomi från University of Michigan i april 2021. Hans forskningsintressen är arbetsmarknadsekonomi och tillämpad mikroekonomi, med särskilt fokus på diskrimineringens ekonomi. I sin avhandling föreslår och testar han en ny teori om diskriminering på arbetsmarknaden som bygger på att arbetsgivare endogent utvecklar negativt partiska föreställningar om produktiviteten hos arbetargrupper utifrån deras tidigare erfarenheter med dessa grupper. Louis-Pierre har också forskat om diskriminering på bostadsmarknaden, polisens arbete samt brottslighetens ekonomi. Hans pågående arbete syftar till att utvidga sin forskning till frågor om invandring och vidare undersöka ofullkomligt lärande och så kallad partisk tro i skapandet av diskriminering på ekonomiska marknader. Läs mer om Louis-Pierres Lepage.

 

Lucas Tilley, post doc researcher at SOFI
Lucas Tilley.
Foto: Daniel Rossetti/SU

Lucas Tilley har börjat på SOFI som postdoc-forskare i AME -gruppen. Lucas tog nyligen sin doktorsexamen i ekonomi från Uppsala universitet, med en avhandling fokuserad på incitament och resurser i utbildningssystemet. Han har studerat vilka faktorer som påverkar människors resultat i skolan och på arbetsmarknaden, och hans fokus är nu hur social identitet och könsnormer formar utbildnings- och karriärbanor. Läs mer om Lucas Tilley.


 

 

 

Meng Meng, PhD Student at SOFI

Meng Meng är vår nya doktorand i ekonomi. Meng har nyligen studerat vid University of Warwick, där hon tog en magisterexamen i ekonomi. Hon har också en kandidatexamen i matematik från Northeast University i Kina. Mengs forskningsintresse är arbetsmarknadsekonomi, särskilt inom social rörlighet, genusfrågor och utbildning. Meng har tidigare arbetat på en affärsbank i Kina.

 

 

 

 

Gustav Svärdhagen, research assistant at SOFI

Gustav Svärdhagen har anställts vid SOFI som forskningsassistent på AME-enheten. Gustav har en magisterexamen i ekonomi och en kandidatexamen i PPE (filosofi, politik och ekonomi) från Lunds universitet. Han har arbetat som forskningsassistent vid Uppsala universitet och på SOFI kommer han att arbeta med databehandling i Karin Hederos och Anna Sanbergs projekt "Subjective performance reviews, career trajectories and gender bias: Evidence from Swedish law clerks".