Två SOFI-baserade projekt har tilldelats totalt 4.6 Mkr från Riksbankens Jubileumsfond.

Inom ramen för Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiska utvärderings årliga utlysning 2017 beviljades två SOFI-baserade projekt finansiering om sammanlagt 2 Mkr. Läs mer på IFAUs hemsida.