Karin Hederos och Anna Sandberg beviljades 392 000 kr för sitt projekt ”Subjektiva prestationsomdömen, karriärvägar och könsskillnader: En studie av svenska domstolsnotarier”.